Naše filozofie je založena především na:

  • Znalostech a přáních všech, kteří jsou na naších aktivitách zainteresováni.
  • Udržování spolehlivosti, zajištění a rozvíjení inovací v technologiich, procedurální efektivnosti a smyslem pro detail.
  • Pružně se adaptovat na změny v prostředí
  • Vytvářet kulturu, která zvyšuje oddanost, kreativitu, sdílení hodnot a vzájemnou důvěru.
To vše zakladáme na našem etickém kodexu:
  • Jsme si vědomi to, že chceme-li uspět, musíme získat respekt a důvěru všech, se kterými spolupracujeme. Nejdůležitějším faktorem při obchodování je tedy Vaše důvěra k nám. DP & Partners company v žádném případě nebude tolerovat ani praktikovat žádné činnosti, které jsou v rozporu nejen s platnou legislativou, ale ani v rozporu morálními a jinými zvyklostmi země.
  • DP & Partners company dodržuje profesionální standardy pomocí průběžného zdokonalování se ve specifických znalostech, které nabízí jako svou přidanou hodnotu.
  • Dbá na to, aby nedocházelo ke střetu pracovních a osobních zájmů mezi DP & Partners company a partnerem, v souvislosti s výkonem činnosti nepřijímá dary a nezneužívá žádných výhod.
  • DP & Partners company je vázáno mlčenlivostí o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své činnosti a dodržuje závazek mlčenlivosti.
  • Zájem konečného zákazníka je pro DP & Partners company prioritou a je nadřazen všem jiným zájmům.
  • DP & Partners company vždy dodrží, co partnerům slíbí, a aktivně s nimi komunikuje.